Algemene voorwaarden

versie 1.2 - feb '23

Praktijk Denken Voelen Doen vindt het belangrijk om duidelijk te zijn over de afspraken die we met elkaar maken. Daarom zijn deze voorwaarden in begrijpelijke taal geschreven. Het is aan te raden om deze pagina voor de eerste afspraak door te lezen. Door het maken van een afspraak ga je akkoord met deze voorwaarden.

Bedrijfsgegevens

 • Naam: Praktijk Denken Voelen Doen
 • Praktijkhouder/begeleider: Denise de Kruijk, gediplomeerd vitaliteitscoach, gecertificeerd EFT coach en therapeut in opleiding (psychosociaal en verlies/rouw;  verwacht afstuderen: 2024)
 • Biedt coaching sinds: 2016 
 • Biedt therapie sinds: 2022
 • KVK nummer: 67214207
 • Telefoon: 06 15 944 111
 • E-mail: denise@praktijkdenkenvoelendoen.nl
 • Website: www.praktijkdenkenvoelendoen.nl

Expertise praktijk

Een afspraak bij Praktijk Denken Voelen Doen betreft een fysieke of online afspraak waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende coach- en gesprekstechnieken. Daarnaast worden in overleg tools (methoden/technieken) ingezet, behorende bij psychosociale therapie, verlies en rouwtherapie, integrale coaching, alsook Emotional Freedom Techniques (EFT) en Matrix Reïmprinting (MR). Deze tools worden toegepast in de praktijk en aangeleerd voor eigen gebruik. Het is niet gewenst om deze, zonder gedegen opleiding, op anderen toe te passen of deze aan anderen te leren. 

Passende cliëntengroep

Cliënten, die passend zijn bij de expertise en opleiding van de begeleider van Praktijk Denken Voelen Doen, zijn in staat om zelf hun welzijn te monitoren. Cliënt of  begeleider kunnen op ieder moment een afspraak stopzetten, wanneer een van beiden concludeert dat de behoefte van de cliënt niet (langer) aansluit bij de expertise van de begeleider.

Cliënten die passen binnen de doelgroep van de praktijk zijn op een punt in hun leven waarop ze tijdelijk geen passend antwoord hebben op wat een situatie(verandering) van hen vraagt, maar ze herkennen zich over het geheel genomen wel in deze kenmerken:

 • aanspreekbaar en in staat tot een dialoog;
 • heeft het vermogen om te leren;
 • kan reflecteren, eventueel met ondersteuning van de begeleider;
 • toont gezonde interesse in zichzelf en anderen;
 • kan de relativiteit van dingen inzien.

Toestemming

Door het maken van een afspraak geef je toestemming aan Praktijk Denken Voelen Doen om de verschillende tools (methodieken en technieken) in te zetten tijdens de gesprekken. Je mag van Praktijk Denken Voelen Doen begeleiders verwachten dat het doel van de gebruikte tools is om bij te dragen aan jouw welzijn en ontwikkeling. Desalniettemin, blijf je hiervoor zelf verantwoordelijk.

Aansprakelijkheid

Praktijk Denken Voelen Doen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke klachten dan ook, die mogelijk het gevolg zijn van de afspraken. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen fysieke en emotionele welzijn, tijdens en na het bijwonen van een afspraak.

Vrijwaring

Door het maken van een afspraak ga je akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Ook vrijwaar je hiermee de begeleider van Praktijk Denken Voelen Doen van alle gevolgen die je mogelijk ervaart tijdens of na een afspraak of traject. De gebruikte methoden kennen geen nadelige bijwerkingen, desondanks kan een begeleider niet vooraf inschatten hoe iemand erop reageert.

Bij medicatie of aanvullende (psychische/medische) begeleiding

Begeleiders van Praktijk Denken Voelen Doen zijn niet medisch geschoold en pretenderen niet bij te dragen aan genezing. Gebruik van methodieken en technieken, waaronder maar niet uitsluitend EFT, zijn bedoeld om welzijn te ondersteunen. Volg altijd de instructies op van je arts, psycholoog, psychiater of begeleider anderszins. Praktijk Denken Voelen Doen raadt nooit aan om te stoppen met het gebruik van voorgeschreven medicijnen of andere therapieën, zelfs niet als zo’n medicijn of therapie niet (meer) nodig lijkt. Voor dergelijk advies kun je de zorgverlener raadplegen die de medicijnen of therapie heeft voorgeschreven.

Covid-19 informatie

In de praktijk kan desgewenst op 1,5 meter van elkaar worden gewerkt. Geef het aan als je hier behoefte aan hebt. Eventuele aanraking (alleen bij MR tool) is altijd in overleg. Wanneer je verschijnselen hebt die kunnen duiden op Corona (of een andere besmettelijke ziekte), dan kan de afspraak ook online plaatsvinden, of worden verzet. Van begeleiders van Praktijk Denken Voelen Doen mag je verwachten dat bij klachten geen fysieke afspraak plaatsvindt, al kan besmetting nooit geheel worden uitgesloten. In de praktijk is gelegenheid om je handen te wassen/desinfecteren.