parallax background

Therapie.

Vergroot je zelfkennis in therapie

Therapie vergroot inzicht in jezelf en zet aan tot verandering

Begrijpen wat je ervaart of waar je tegenaan loopt, helpt om de dingen in perspectief te zetten. In enkele gesprekken zetten we dit op een rij, zodat het weer logisch wordt.
gelukkig hoef je niet te kiezen

Twee smaken therapie

Therapie kan een beetje wollig klinken. Liggend op een bank aanpraten tegen een therapeut die hummend naar je luistert, toch? Voorheen was dit misschien wel zo. Moderne therapievormen zijn juist erg praktisch en concreet. We komen snel tot de kern, vanwaaruit we concreet aan de slag gaan met een of meer tools. Ieder traject start hetzelfde, je hoeft niet vooraf een therapievorm te kiezen. We beginnen met een kennismaking waarin jouw hulpvraag leidend is. 

Psychosociale therapie


Dat is een laagdrempelige manier om zelfkennis te vergroten en te begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan voor jou. Als je aangeleerde strategieën en patronen niet (meer) goed voor je werken, dan is het tijd om nieuwe te ontdekken. In het therapietraject halen we de rode draad uit je verhaal en gebruiken dit om nieuwe koers te zetten.

Psychosociaal is dat wat in je hoofd gebeurt (psyche) in relatie tot je omgeving (sociaal). De interacties in het dagelijkse leven dus.

Verlies en rouwtherapie


Iedereen wordt met verlies geconfronteerd, in de breedste zin van het woord. Soms loop je hierin vast. Emoties komen niet of zijn juist overweldigend, je wilt niemand ermee belasten of praten erover lukt niet.  

Verlies gaat over het missen van iets of iemand dierbaars. Het is een intensief proces van aanpassing. Rouwen na een verlies is noodzakelijk om het te kunnen integreren.

Ik ben in therapie om te leren omgaan met mensen die eigenlijk in therapie moeten.

- VESAR