Klachten procedure

versie 1.0

Begeleiding van mensen is maatwerk. Je mag van Praktijk Denken Voelen Doen verwachten dat het doel van de begeleiding is om bij te dragen aan jouw welzijn. Heb je toch iets gemist bij de begeleiding, een suggestie of klacht? Hier lees je welke opties er zijn om dit kenbaar te maken, conform de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Toelichting Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Om te voldoen aan deze wet is Praktijk Denken Voelen Doen aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).

Klacht melden

Er zijn drie manieren om je klacht te melden:

  1. Ontevredenheid kenbaar maken aan Praktijk Denken Voelen Doen.
    Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de geboden begeleiding door Praktijk Denken Voelen Doen. Het heeft de voorkeur dat je dit dan rechtstreeks laat weten. Ik sta open voor feedback en suggesties die mogelijke ontevredenheid bij anderen in de toekomst kunnen voorkomen. Ik nodig je daarom van harte uit om enige ontevredenheid kenbaar te maken via denise@praktijkdenkenvoelendoen.nl. Ik neem dan binnen enkele dagen contact met je op.
  2. Onafhankelijke klachtenfunctionaris
    Mocht je liever gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan heb je de mogelijkheid om hiervan kosteloos gebruik te maken. Je kunt hiervoor contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij informeren je over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.
  3. Geschilleninstantie
    Indien de bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris voor jou niet tot het gewenste resultaat leidt, staat het je vrij om je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Praktijk Denken Voelen Doen is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie hierover vind je via de website van het NIBIG.