parallax background

Matrix Reïmprinting.

 

Matrix Reïmprinting is een EFT techniek waardoor oude ervaringen in een ander daglicht komen staan en destijds gecreëerde overtuigingen worden omgebogen. Het verandert je perspectief in het hier en nu in positieve zin.

Het verschil met klassieke Emotional Freedom Techniques

Bij EFT werk je aan symptomen (emoties) door de intensiteit hiervan te verlagen. Soms is dat voldoende. Het kan ook zijn dat een ervaring dieper geworteld zit. Je hebt dan op basis van die ervaring onbewust een overtuiging gecreëerd. Dat is waar we met Matrix Reïmprinting aan werken.

Het proces

IN DRIE STAPPEN VERDER KOMEN
 
NIEUWE POSITIEVE OVERTUIGINGEN MAKEN

Wat doet MR?

Het doel van Matrix Reïmprinting (MR) is om een ander perspectief te krijgen op een vervelende ervaring uit het verleden. Het is namelijk niet de ervaring waarvan je nog last hebt, maar jouw beleving van die ervaring. Je herinnert je nog wel precies wat er is gebeurd, maar het krijgt allemaal wat meer lucht. Je kleurt het plaatje als het ware anders in. Dat betekent niet dat je daarmee goedkeurt wat er is gebeurd, maar je verlaagt de last om het bij je te dragen (onbewust vreet dit energie). 

ZO DOEN WE DAT

Wat doen we met Matrix Reïmprinting?


We maken bij Matrix Reïmprinting gebruik van visualisatie. Dat is een krachtige methode, omdat je brein het verschil niet kent tussen visualisatie en werkelijkheid. Dat stelt ons in staat om in het hier en nu te werken met ervaringen van lang geleden. Door visualisatie maak je contact met de jongere versie van jou op het moment van de ervaring. Deze versie heeft in jouw onderbewustzijn met de gebeurtenis voortgeleefd en draagt dit nog dagelijks. Je gaat dit jongere deel helpen om zich weer veilig te voelen. Zodat gebeurtenis kan worden losgelaten uit je onderbewustzijn. 

Tijdens de visualisatie begeleid ik je door het proces. Op enkele momenten zal ik de EFT kloptechniek bij je toepassen. Je bent hier dan al bekend mee, want ik start altijd eerst met enkele EFT-afspraken voordat ik MR toepas. In het kort doorlopen we deze stappen: visualiseren, contact maken, veiligheid creëren, oude overtuiging benoemen, beleving veranderen, nieuwe emoties en overtuiging benoemen, imprint maken met de nieuwe realiteit.


 
OPNIEUW ERVAREN ZONDER HERBELEVING

Overtuigingen en Matrix Reïmprinting

De belangrijkste verandering die tijdens Matrix Reïmprinting plaatsvindt, is de verandering van de overtuiging die je destijds hebt gecreëerd. Iedere impactvolle ervaring die onvoldoende verwerkt is, kan namelijk levensveranderend zijn. Je trekt op dat moment een conclusie over jezelf of over de wereld (bijvoorbeeld ik ben het niet waard, ik ben beter alleen af, ik ben dom) en/of generalisatie in algemene zin (autorijden is gevaarlijk, alle honden zijn gevaarlijk). Er wordt een overtuiging gecreëerd. Vanaf dat moment leef je naar deze overtuiging, omdat dat je (nieuwe) waarheid is geworden. En zo wordt de nieuwe overtuiging steeds meer waarheid, ervaring naar ervaring waarbij de overtuiging bevestigd wordt. Je kunt je voorstellen hoe diep zo’n overtuiging in je systeem verankerd kan zijn na verloop van tijd. En door deze te geloven, blijf je situaties door de bril van jouw overtuiging bekijken en dus bevestigd zien worden. Vaak weet je niet dat deze overtuiging (onbewust) getrokken is, jouw kindsdeel dat het destijds heeft ervaren, weet dit wel. In de visualisatie maak je contact met dit kindsdeel.

Een belangrijk verschil met het werken met bijvoorbeeld EMDR is, dat je bij Matrix Reïmprinting de situatie niet herbeleeft. Sterker nog, als je wel in een herbeleving dreigt te schieten, dan pauzeren we even. Het is namelijk de bedoeling om gedissocieerd te werken,  alsof je ernaar kijkt en het niet zelf beleeft. Zo fungeer je als het ware als je eigen coach. Dat stelt je in staat om je vaardigheden en vermogens van nu in te zetten, zonder vanuit je oude patronen te reageren. Inmiddels heb je immers meer levenservaring en kunde opgedaan, die je kunt inzetten.

 
ONTLADEN EN OVERTUIGING VERANDEREN

Matrix Reïmprinting bij trauma

Overtuigingen ombuigen om de traumareactie te stoppen

Met Matrix Reïmprinting werken we aan de manier waarop je de gebeurtenis hebt ervaren. Dat doen we door het beeld (oude imprint) én de getrokken conclusies (overtuigingen) om te buigen. We creëren een nieuw positief beeld én een nieuwe positieve overtuiging waar positieve emoties bij horen. Van deze positieve elementen maken we een nieuwe imprint, de nieuwe waarheid van jouw systeem. Hiermee komt een einde aan de traumacyclus die tot dan onbewust bleef plaatsvinden.

We veranderen hiermee niet de herinnering aan de ervaring, alleen de negatieve beleving ervan. Een overtuiging is namelijk niet meer dan een gedachte die je bent gaan geloven. Het is niet de waarheid. Dus waarom zou je niet liever iets anders geloven dat net zo goed waar had kunnen zijn? Je kunt je voorstellen dat als je naar je positieve overtuiging gaat leven, je de wereld door een andere bril gaat bekijken, waardoor dat je nieuwe waarheid wordt.

Het is niet de gebeurtenis die een trauma traumatisch maakt, dat doet de overtuiging die eruit voort is gekomen. Dat is namelijk wat je nog vasthoudt. Als je die verandert, stopt ook de onderliggende stressreactie.

RESULTAAT NA MATRIX REIMPRINTING

  • DE BELEVING VAN EEN BELADEN ERVARING IS VERANDERD
  • HET IS DUIDELIJK WAAR DE KERN VAN HET PROBLEEM ZIT
  • ER ZIJN NIEUWE POSITIEVE EMOTIES VOELBAAR
  • EEN NIEUWE POSITIEVE OVERTUIGING IS GECREËERD
  • JE REAGEERT NIET MEER VANUIT HETZELFDE PATROON
  • JE KUNT ANDERE KEUZES GAAN MAKEN
  • JE ERVAART MEER VERTROUWEN EN GRIP
ZO ZIT HET MET TRAUMA ERVARINGEN

Hoe werkt het met trauma

Afhankelijk van de grootte van het trauma en de impact hiervan op jou kun je je afvragen of je je wilt laten begeleiden door een trauma gespecialiseerde psycholoog of psychotherapeut. Zeker wanneer er sprake is van medicatiegebruik, ervaringen met psychoses of diepgewortelde meervoudige jeugdtrauma's (meerdere dezelfde trauma ervaringen). Mijn expertise kan dan onvoldoende toereikend voor je zijn.

Waaraan ik doorgaans werk met cliënten zijn enkelvoudige groot trauma (een enkele ervaring in de jeugd of later) of klein trauma. Dit laatste ontstaan uit de dagdagelijkse ervaringen. Denk aan dat je gestruikeld bent in de klas waarbij iedereen lachte, of een leerkracht die je corrigeerde of niet gezien/gehoord worden door je ouders. Ook gepest zijn schaar ik hieronder, ondanks dat de gevolgen hiervan zeer groot kunnen zijn. Wat groot en klein trauma met elkaar gemeen hebben, is dat je op het moment van het opdoen ervan het volgende ervaart:

  • Gevoel van machteloosheid
  • Gevoel van eenzaamheid, er alleen voor staan
  • Niet in staat te vechten of vluchten en in reactie daarop verstar je (bevriesreactie)

Tijdens de verstarring (bevriesreactie) ervaart je systeem (zenuwstelsels) maximale stress en kan niet meer ontladen. Wanneer de ontlading later alsnog plaatsvindt (bijvoorbeeld door erover te praten en bijbehorende emoties te uiten) dan wordt het trauma een herinnering die ‘verwerkt’ is.

Gebrek aan ontlading
Als ontladen om welke reden dan ook niet kan of lukt, dan blijft het actief in je systeem en zal het je reacties/gedrag in toekomstige situaties beïnvloeden. Als je namelijk in een situatie komt die jouw brein inschat als vergelijkbaar met het trauma vertoon je automatisch een vergelijkbare reactie aan emoties, gevoelens en gedrag als vroeger (tranen in je ogen, knoop in je maag). Dat is hoe het menselijk brein leert. We ervaren iets, vertonen een reactie, slaan dit op en weten de volgende keer precies hoe te reageren (zonder erover te hoeven nadenken). Een fantastische leermethodiek, maar niet erg behulpzaam bij onverwerkt trauma.

Totdat je het trauma oplost, blijft de cyclus van de traumareactie zich herhalen. Dat is lastig, zeker als je het onbewust met je meedraagt en hier geen bewuste herinnering van hebt (omdat het ogenschijnlijk om een onbenullige ervaring gaat als je er nu op terug kijkt). Het is belangrijk om de kern van jouw gedrag/reactie te onderzoeken en op zoek te gaan naar de ervaring waar deze reactie nog door wordt veroorzaakt. Je kunt dit onder andere onderzoeken met EFT.

Overlevingsmechanisme 
Op het moment van het meemaken van de gebeurtenis, vindt er als het ware een afsplitsing plaats van een deel van jezelf die het trauma voor je draagt; dit worden ook wel kindsdelen genoemd in de psychologie. Op die manier ‘parkeert’ je systeem de gebeurtenis, zodat je wel kunt blijven functioneren. In je systeem wordt deze afsplitsing (onbewust) opgeslagen. Het is de versie van jou die het trauma heeft meegemaakt, met de bijbehorende emoties, gedachten en gevoelens. Soms is er ook sprake van geheugenverlies van (een deel van) het trauma. De afsplitsing draagt dan de gehele herinnering onbewust, waardoor ontlading niet kan plaatsvinden (omdat je niet meer weet wat er precies gebeurt is).

Onbewust actief trauma
Zolang er geen ontlading plaatsvindt, leeft de afsplitsing voort buiten je dagelijks bewustzijn. Dat je er niet bewust van bent, betekent niet dat het er niet is. Op celniveau is het trauma nog even actueel als het was op het moment dat je het meemaakte. Je kunt je voorstellen hoe intensief dat moet zijn voor je systeem. Je staat ‘op de achtergrond’ nog steeds in stressmodus.

Als je veel van dergelijke afsplitsingen bij je draagt met (onbewuste) kleine trauma’s, vraagt dat veel van je systeem. Je kunt het zien als een telefoon waarop op de achtergrond 24/7 programma’s draaien die de telefoon op den duur steeds meer vertragen. Op een dag werkt hij niet meer, terwijl er op het eerste oog niet veel mee aan de hand lijkt. Als wij ervaringen niet ontladen (verwerken) en hiermee stopzetten in ons systeem, zal ook ons systeem op den duur vol raken en haperingen gaan vertonen.

Oud trauma
Het dragen van trauma’s kan heel lang goed gaan. Toch kun je op momenten wellicht merken dat er elementen van naar boven komen. Je wordt bijvoorbeeld boos, angstig of verdrietig in situaties die je eigenlijk prima aan zou ‘moeten’ kunnen, of je vertoont een reactie die je gezien je leeftijd of ontwikkeling niet meer vindt passen of je vervlakt steeds meer qua emotionele beleving. Misschien kun je niet goed plaatsen waarom je zo reageert, of je weet wel waarom maar hebt er geen controle over. Als je je trauma’s gedurende langere tijd negeert en/of er komen onopgeloste trauma’s bij, dan bouwt dit op tot je systeem het uiteindelijk niet meer kan dragen en mentale of fysieke klachten gaat vertonen.

Hoe kun je zo’n ervaring ontladen? Dat kan bijvoorbeeld door erover te praten, emoties te uiten (boos worden, huilen), erover te schrijven of op andere manier die voor jou werkt. Zolang het er maar (letterlijk) uit komt. Als dat niet lukt, omdat je niet goed bij het gevoel komt, kan Matrix Reïmprinting mogelijk uitkomst bieden. Juist omdat je hiervoor niet bij het gevoel te komen, je werkt namelijk gedissocieerd (zonder het zelf te ervaren).

ANDEREN VERTELLEN OVER HUN ERVARING

Reviews.

WIL JE WETEN OF HET IETS VOOR JOU IS?

Boek een kennismaking.

Ja, dat wil ik wel

We've seen the power of our subconcience beliefs and how they change our phsysical and emotional reactions and can be the blueprint for our past and the future

- Karl Dawson