parallax background

Emotional Freedom Techniques.

 

EFT is een lichaamsgerichte interventiemethode voor meer grip op gevoelens en emoties. Kom los van oude patronen en triggers en ervaar meer vrijheid, rust en vertrouwen.

Het proces

JE IN DRIE STAPPEN BETER VOELEN
 
LOSKOMEN VAN OUDE TRIGGERS 

Je vrij voelen.


Ineens komen tranen op, ongemak, zweten of je voelt je geprikkeld, gefrustreerd, rusteloos. Je weet niet eens precies waarom dit gebeurt, maar het is wel steeds bij die ene persoon of net als je een presentatie wilt geven of wanneer iemand een bepaalde opmerking maakt. Herkenbaar? Misschien ben je hierdoor zelfs wel situaties gaan vermijden. 

We noemen dat een auto respons reactie van het brein. Zo'n reactie is behulpzaam omdat het ons helpt bij normale dagelijkse handelingen. Alleen soms werkt dit in ons nadeel en ontstaat er een stressreactie (fight-flight-freeze). De emotie neemt het over.

Met EFT verlagen we deze stressreactie. Ervan uitgaande dat door het gevoel te veranderen, je ook anders gaat denken en doen. We schonen als het ware je systeem wat op. Je reageert dan niet langer vanuit een oud patroon en dat geeft ruimte voor nieuwe, helpende patronen.

We doen dit door acupressuur (licht kloppen op acupunctuurpunten) in combinatie met een focustechniek. Ik begeleid je er stap voor stap doorheen. Het kloppen doe je op jezelf, zodat je het ook zelfstandig leert toepassen. Zo heb je altijd een tool in handen waarmee je direct je stressreacties kunt verlagen. 

   


 

RESULTAAT NA EFT THERAPIE

  • JE BEGRIJPT HOE JE REACTIEPATRONEN WERKEN
  • HET IS DUIDELIJK WAAR DE KERN VAN HET PROBLEEM ZIT
  • JE KUNT ZELF STRESS EN ANGST VERLAGEN MET EFT
  • JE KUNT EFT TOEPASSEN BIJ NIET-HELPENDE GEDACHTEN
  • JE REAGEERT NIET MEER VANUIT HETZELFDE PATROON
  • JE KUNT ANDERE KEUZES GAAN MAKEN
  • JE ERVAART MEER VERTROUWEN EN GRIP
ANDEREN VERTELLEN OVER HUN ERVARING

Reviews.

WIL JE WETEN OF HET IETS VOOR JOU IS?

Boek een kennismaking.

Ja, dat wil ik wel

We've seen the power of our subconcience beliefs and how they change our phsysical and emotional reactions and can be the blueprint for our past and the future

- Karl Dawson