parallax background

Emotional Freedom Techniques.

 

Emotional Freedom Techniques is een lichaamsgerichte interventiemethode voor meer grip op gevoelens en emoties. Kom los van oude patronen en triggers en ervaar meer vrijheid, rust en vertrouwen.

Emotional Freedom Techniques in een notedop

EFT is een lichaamsgerichte manier van werken, waarmee je de emoties van (onprettige) ervaringen alsnog kunt ontladen. Dit heeft een positieve invloed op het denken, voelen en doen in het nu.

Het proces

IN DRIE STAPPEN VERDER KOMEN
 
LOSKOMEN VAN OUDE TRIGGERS 

Je vrij voelen.


Ineens komen tranen op, ongemak, zweten of je voelt je geprikkeld, gefrustreerd, rusteloos. Je weet niet eens precies waarom dit gebeurt, maar het is wel steeds bij die ene persoon of net als je een presentatie wilt geven of wanneer iemand een bepaalde opmerking maakt. Herkenbaar? Misschien ben je hierdoor zelfs wel situaties gaan vermijden. 

Met EFT verlagen we deze stressreactie. Ervan uitgaande dat door het gevoel te veranderen, je ook anders gaat denken en doen. We schonen als het ware je systeem wat op. Je reageert dan niet langer vanuit een oud patroon en dat geeft ruimte voor nieuwe, helpende patronen.

ZO DOEN WE DAT

Wat doen we met EFT?


Wanneer een ongewenste reactie, emotie of gedachte ineens opkomt zonder dat je het kunt stoppen, dan is dat een auto-respons reactie van het brein. Zo'n reactie is behulpzaam omdat het ons helpt bij normale dagelijkse handelingen. Alleen soms werkt dit in ons nadeel. De emotie neemt het dan van je over. Met EFT werken we aan die niet-helpende stressreacties met behulp van acupressuur en een verbale focustechniek. Dat betekent dat we kloppen op acupunctuurpunten die dicht onder het huidoppervlak liggen (waardoor naalden niet nodig zijn). Dat doen we terwijl we korte zinnen of woorden uitspreken. Ik zeg dit hardop en klop op mezelf, jij hoeft alleen te volgen en klopt hierbij ook op jezelf. Zo leer je de techniek ook zelfstandig toepassen. Waardoor je altijd een tool in handen hebt, waarmee je direct je stressreacties kunt verlagen. 


 
 
EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES

Zo werkt het

In de hersenen lopen verbindingen van het cognitieve deel van het brein naar het emotionele en fysieke deel. Een soort spinnewebachtige communicatiekanalen (neurale paden) die worden gebruikt om herinneringen op te slaan. Zo kun je, wanneer je terugdenkt aan een ervaring, weer eenzelfde gevoel ervaren als toen (geluk, verdriet, boosheid, etc). Soms is het heel onhandig als die oude verbinding wordt getriggerd, omdat het ongewenste reacties kan oproepen in het hier en nu. Bijvoorbeeld als je plotseling tranen voelt opkomen wanneer je wordt aangesproken door je leidinggevende en er in een oude reactie wordt getriggerd van toen je als kind een correctie kreeg in de klas. 

Door met EFT te werken aan deze oude verbindingen, wordt de oude reactie (met emotie) losgekoppeld van de eerdere ervaring. De herinnering blijft, maar dan zonder de negatieve lading en kans op triggers in het hier en nu. Je kunt daarna weer nieuwe patronen van denken, voelen en doen ontwikkelen voor zo'n zelfde situatie. Een soort 'reset' dus eigenlijk.

RESULTAAT NA EFT THERAPIE

  • JE BEGRIJPT HOE JE REACTIEPATRONEN WERKEN
  • HET IS DUIDELIJK WAAR DE KERN VAN HET PROBLEEM ZIT
  • JE KUNT ZELF STRESS EN ANGST VERLAGEN MET EFT
  • JE KUNT EFT TOEPASSEN BIJ NIET-HELPENDE GEDACHTEN
  • JE REAGEERT NIET MEER VANUIT HETZELFDE PATROON
  • JE KUNT ANDERE KEUZES GAAN MAKEN
  • JE ERVAART MEER VERTROUWEN EN GRIP
dit kan ook nog

Werken aan overtuigingen met EFT

Om diepgaander te werken aan (kern)overtuigingen.

Een gevoel kan ook worden versterkt door een diepgewortelde (kern)overtuiging. Om daarmee aan de slag te gaan, zijn verschillende mogelijkheden. Een zeer effectieve is de EFT Techniek Matrix Reïmprinting. Met deze techniek kunnen we samen in de praktijk werken aan verandering van perspectief op kernovertuigingen. Je kunt deze techniek helaas niet zelf thuis toepassen. Voor thuis kan ik je wel de Wip-techniek leren, waarmee je het geloof in een negatieve overtuiging verlaagt en een positieve overtuigingen bekrachtigt (zodat de 'wip' gaat kantelen). 

BEWEZEN EN MEETBAAR EFFECTIEF

Onderzoek naar Emotional Freedom Techniques


Effect op hersengolven

Uit onderzoek blijkt dat EFT onze hersenactiviteit beïnvloedt. Tijdens en na een EFT-sessie worden andere type hersengolven gemeten. We zien dat de Alpha-golven (vergelijkbaar met een licht meditatieve staat) significant verhogen, terwijl de Beta-golven (cognitief denken, piekeren, overwegen) drastisch afnemen. Hierdoor kom je meer in contact met je gevoelens en onderbewustzijn.

Neurobiologisch effect

Neurobiologisch onderzoek toont aan dat verschillende hersengebieden, zoals de amygdala, de prefrontale cortex en de hippocampus betrokken zijn bij het ontstaan en uitdoven van angst. Verschillende neurotransmitters (boodschapperstoffen in het brein) spelen een belangrijke rol bij de regulatie van angst. Tijdens het toepassen van EFT wordt de productie van de neurotransmitter glutamaat (dat zorgt voor angstgevoelens) onderbroken. Ook daalt het gehalte cortisol (stresshormoon) in het bloed meetbaar. Daarnaast wordt er GABA aangemaakt (vermindert stress en bevordert gevoel van rust) en neemt serotonine ook toe (bevordert o.a. geheugen, stemming, zelfvertrouwen, slaap en geluksgevoelens). 

Signalen in het brein

Bij spanning/gevaar zendt de Amygdala in ons zoogdierenbrein (emotionele brein) een signaal uit en activeert het reptielenbrein voor onze overlevingsinstincten. Als deze dreiging aanhoudt of regelmatig terugkeert, kan de Amygdala gevoelig worden voor prikkels die gerelateerd lijken aan deze situaties en blijft een waarschuwingssignaal worden uitgezonden, terwijl we feitelijk niet (meer) in gevaar zijn. Er zijn zenuwbanen ontstaan die de dreigende gebeurtenis hebben gekoppeld aan de overlevingsreacties/emoties. EFT werkt op het uitdoven van die koppeling, zodat je niet meer vanuit een stressreactie reageert.

Werking op meridianen

EFT werkt deels op basis van de Westerse invalshoeken en deels de Oosterse geneeskunde. Het kloppen bij EFT werkt namelijk op de energiebanen (meridiaansysteem) van ons lichaam. Uitgangspunt van deze filosofie is dat als je in balans bent, de energie vrij door het lichaam stroomt. Je voelt je dan gelukkig en mentaal sterk. Door vervelende ervaringen zoals stress, angst, trauma, schrik, verdriet, verlies, raak je tijdelijk uit balans. De energie blokkeert dan in het lichaam. Dat is voelbaar als hoofdpijn, knoop in de maag, druk op de borst, brok in de keel. Als je die blokkades onvoldoende opruimt, kunnen die in toekomstige situaties ineens weer boven komen. Met EFT ruim je deze blokkades alsnog op. Dit is minder meetbaar, maar het stromen van de energie is voor de meeste mensen al bij de eerste keer EFT toepassen wel (prettig) voelbaar.

ANDEREN VERTELLEN OVER HUN ERVARING

Reviews.

WIL JE WETEN OF HET IETS VOOR JOU IS?

Boek een kennismaking.

Ja, dat wil ik wel

We've seen the power of our subconcience beliefs and how they change our phsysical and emotional reactions and can be the blueprint for our past and the future

- Karl Dawson